States of Matter - Atomic Bonding | Interaction Potential | States of Matter - PhET Interactive Simulations

States of Matter

States of Matter simulation

Topics

 • Atomic Bonding
 • Interaction Potential
 • States of Matter
 • Dipole

Sample Learning Goals

 • Kirjeldab tahkiste, vedelike ja gaaside molekulaarmudelit.
 • Laiendab seda mudelit faasiüleminekutele.
 • Kirjeldab, kuidas soojendamine või jahutamine muudab molekulide käitumist.
 • Kirjeldab, kuidas ruumala muutmine võib mõjutada temperatuuri, rõhku ja olekut.
 • Seostab rõhu-temperatuuri diagrammi molekulide käitumisega.
 • Tõlgendab aatomitevahelise potentsiaali graafikuid.
 • Selgitab, kuidas aatomitele mõjuvad jõud seostuvad interaktsioonipotentsiaaliga.
 • Selgitab Lennard-Jonesi potentsiaali parameetrite füüsikalist tähendust ning nende seost molekulide käitumisega.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.2