Aineen olomuodot - Atomien sitoutuminen | Vuorovaikutuspotentiaali | Aineen olomuodot - PhET Interactive Simulations

Aineen olomuodot

Aineen olomuodot simulation

Topics

 • Atomien sitoutuminen
 • Vuorovaikutuspotentiaali
 • Aineen olomuodot
 • Dipoli

Sample Learning Goals

 • Kuvaile kiinteiden aineiden, nesteiden ja kaasujen molekyylimallia.
 • Laajenna tämä malli olomuodonmuutoksiin.
 • Kuvaile miten lämmittäminen tai jäähdyttäminen muuttaa molekyylien käyttäytymistä.
 • Kuvaile miten tilavuuden muuttaminen voi vaikuttaa lämpötilaan, paineeseen ja olomuotoon.
 • Yhdistä paine-lämpötila-kaavio molekyylien käyttäytymiseen.
 • Tulkitse atomien välisen potentiaalin kuvaajia.
 • Kuvaile miten atomeihin vaikuttavat voimat liittyvät vuorovaikutuspotentiaaliin.
 • Kuvaile parametrien fysikaalista merkitystä Lennard-Jones potentiaalissa ja miten tämä liittyy molekyylien käyttäytymiseen.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.4