Διάσπαση Άλφα - Διάσπαση Άλφα | Ημιζωή | Ακτινοβολία - PhET Interactive Simulations

Διάσπαση Άλφα

Browser-Compatible Version
Learn more

Διάσπαση Άλφα simulation

Topics

  • Διάσπαση Άλφα
  • Ημιζωή
  • Ακτινοβολία

Sample Learning Goals

  • Εξήγησε τι συμβαίνει στην ακτινοβολία άλφα. Πρόβλεψε τι συμβαίνει σε ένα στοιχείο όταν παθαίνει διάσπαση άλφα. Εξήγησε την έννοια του χρόνου ημιζωής, συμπεριλαμβάνοντας τον τυχαίο χαρακτήρα του
  • Άρχισε να κατανοείς τις δυνάμεις που συνεργάζονται για να συγκρατήσουν έναν ατομικό πυρήνα (ισχυρή πυρηνική δύναμη) και τις δυνάμεις που συνεργάζονται για να τον διασπάσουν (δύναμη Coulomb, δηλαδή το ηλεκτρικό φορτίο).

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 3.27