ალფა დაშლა - ალფა დაშლა | ნახევარი ცხოვრება | გამოსხივება - PhET Interactive Simulations

ალფა დაშლა

Browser-Compatible Version
Learn more

ალფა დაშლა simulation

Topics

  • ალფა დაშლა
  • ნახევარი ცხოვრება
  • გამოსხივება

Sample Learning Goals

  • Explain what happens in alpha radiation.
  • Predict what happens to an element when it undergoes alpha decay.
  • Explain the concept of half life, including the random nature of it.
  • Begin to gain an understanding of the forces that work to hold an atomic nucleus together (strong nuclear force) and the forces that work to break it apart (Coulomb, i.e. electric charge, force).

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 3.27