Καταστάσεις της ύλης

Καταστάσεις της ύλης Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Ατομικός δεσμός
 • Δυναμικό αλληλεπίδρασης
 • Καταστάσεις της ύλης
Java Logo Αρχική προσομοίωση και μεταφράσεις

Θέματα

 • Ατομικός δεσμός
 • Δυναμικό αλληλεπίδρασης
 • Καταστάσεις της ύλης
 • Δίπολο

Περιγραφή

Παρακολουθήστε διαφορετικούς τύπους μορίων να σχηματίζουν στερεά, υγρά ή αέρια. Προσθέστε ή αφαιρέστε θερμότητα και παρακολουθήστε τις αλλαγές φάσεις. Αλλάξτε τη θερμοκρασία ή τον όγκο ενός δοχείου και δείτε πώς αλλάζει σε πραγματικό χρόνο το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας. Συσχετίστε το δυναμικό αλληλεπίδρασης με τις δυνάμεις μεταξύ των μορίων.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Περιγράψτε ένα μοριακό μοντέλο για τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια.
 • Επεκτείνετε το μοντέλο αυτό για τις αλλαγές φάσης.
 • Περιγράψτε πώς η θέρμανση ή ψύξη, αλλάζει τη συμπεριφορά των μορίων.
 • Περιγράψτε πώς η αλλαγή στον όγκο μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία, την πίεση και την φυσική κατάσταση.
 • Συσχετίστε ένα διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας με τη συμπεριφορά των μορίων.
 • Ερμηνεύστε γραφικές παραστάσεις του ενδο-ατομικού δυναμικού.
 • Περιγράψτε πώς οι δυνάμεις μεταξύ των ατόμων σχετίζονται με το δυναμικό αλληλεπίδρασης.
 • Περιγράψτε τη φυσική σημασία των παραμέτρων στο δυναμικό Lennard-Jones, και πώς αυτό σχετίζεται με την συμπεριφορά των μορίων.
Έκδοση 1.2.1

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Αρχικό βίντεο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αρχικό βίντεο

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΕ Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Επίδειξη
Φυσική
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Χημεία
Φυσική
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Χημεία
Φυσική
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Επίδειξη
Εργ
ΚΕ
Χημεία
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Ted Clark, Julia Chamberlain ΠΡ-Αρχ Επίδειξη Χημεία
Concept Questions for Chemistry using PhET Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΓΜ
ΠΕ Χημεία
States of Matter Lecture Demonstration Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Robert Parson, Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη Χημεία
Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Ted Clark, Julia Chamberlain ΠΡ-Αρχ Επίδειξη Χημεία
Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Χημεία
Kinetic Molecular theory review Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη Χημεία
Φυσική
States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Χημεία
Introducción a los estados de la materia Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein (traduccion Diana y Mayra L) ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
ΠΕ
Εργ
Φυσική
Χημεία
States of Matter PhET Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Mahoney Mahoney ΓΜ Εργ Φυσική
Χημεία
Phases of Matter Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Dr. Wendy Adams ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική
States of Matter for Middle School Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Επιστήμη της Γης
Χημεία
Φυσική
States of Matter Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Emily Firchau ΛΚ Εργ Χημεία
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Επιστήμη της Γης
Χημεία
Βιολογία
Φυσική
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Βιολογία
Φυσική
Χημεία
Επιστήμη της Γης
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Julia Chamberlain ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Χημεία
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Χημεία
Μαθηματικά
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο Μαθηματικά
Χημεία
Φυσική
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΓΜ
Κ-5
Πτυχ
ΠΡ-Προ
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Συζητήστε
Αστρονομία
Χημεία
Φυσική
Μαθηματικά
States of Matter Matrix Kristin Michalski ΛΚ
ΓΜ
Εργ
ΚΕ
Χημεία
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Βιολογία
Χημεία
Φυσική
States of Matter Simulation Jessica Brown ΓΜ Εργ Χημεία
States of Matter PhET John Swiniuch ΛΚ Κατευθυνόμενη Χημεία
States Lab Jim Hewitt ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
States of matter simulations Joko Susilo ΛΚ
ΓΜ
Εργ
Συζητήστε
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
ΠΕ
ΚΕ
Φυσική
Χημεία
Student Guide for PhET - States of Matter in html5 Brian Libby ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Εργ
ΚΕ
Χημεία
GUÍA DE APRENDIZAJE ESTADOS DE LA MATERIA JORGE MARIO GARCÍA PRASCA ΛΚ Κατευθυνόμενη Βιολογία
Estados de la materia suriel sanchez ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
Termodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Εργ
Άλλο
Επίδειξη
Άλλο
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Por que materiais diferentes se apresentam em estados físicos diferentes em uma mesma temperatura? Victor Augusto Bianchetti Rodrigues ΓΜ Κατευθυνόμενη Χημεία

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Αγγλικά Όλα English Download Run now States of Matter
Αζερμπαϊτζάνι Όλα Azerbaijani Download Run now States of Matter
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Gjendja e materies
Αραβικά Όλα العربية Download Run now حالات المادة
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now States of Matter
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Trạng thái của vật chất
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Agregatna stanja
Βουλγαρικά Όλα български Download Run now States of Matter
Γαλλικά Όλα français Download Run now Etats de la matière
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Aggregatszustände
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now States of Matter
Γκουτζαράτι Όλα Gujarati Download Run now States of Matter
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Stoftilstande
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now מצבי צבירה
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now States of Matter
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 物質の三態
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now States of Matter
Ισπανικά Όλα español Download Run now Estados de la materia Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Ισπανία) Όλα español (España) Download Run now Estados de la materia
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Estados de la Materia Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Estados de la Materia
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Stati della materia
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now States of Matter
Καταλανικά Όλα català Download Run now Estats de la matèria
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 物质状态
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now States of Matter_物質三態
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 물질의 상태
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Agregatna stanja
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Vielas agregātstāvokļi
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Станы матэрыі
Μαορί Όλα Maori Download Run now Ngā Tūāhua Matū
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now पदार्थांच्या प्रावस्था
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Материйн Төлөв
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Aggregattilstander
Νορβηγικά Νινόρσκ Όλα Norwegian Nynorsk Download Run now Aggregattilstandar
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Aggregatietoestanden
Ορίγια Όλα Oriya Download Run now ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Halmazállapotok
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Стани матерії Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ουρντού Όλα Urdu Download Run now مادے کی حالتیں 
Περσικά Όλα فارسی Download Run now حالت های ماده
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Stany skupienia materii
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now States of Matter
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Estados da Matéria Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Агрегатное состояние вещества
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Стања материје
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Skupenstvo látky
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Agregatno stanje
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Aggregationstillstånd
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now สถานะของสสาร
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now பொருள் நிலைகள்
Τελούνγκου Όλα Telugu Download Run now పదార్థ స్థితులు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Maddenin Halleri
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Stavy hmoty
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Aineen olomuodot
Χίντι Όλα हिंदी Download Run now पदार्थ की अवस्थाएँ

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Yuen-ying Carpenter (lead designer, HTML5)
 • Amy Rouinfar (lead designer, HTML5)
 • Paul Beale (lead designer, Java)
 • Sarah McKagan (lead designer, Java)
 • Emily Moore (lead designer, Java)
 • Noah Podolefsky (lead designer, Java)
 • John Blanco (lead developer)
 • Aaron Davis (developer)
 • Aadish Gupta (developer)
 • Wendy Adams
 • Jack Barbera
 • Amy Hanson
 • Kelly Lancaster
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • es6-promise-1e68dc.auto.min.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • mdn-array-from-polyfill.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Actual Concepts