Νόμος του Ohm


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Νόμος του Ohm
Beskrivelse
Emne Fysik
Niveau Mellemskole
Type Laboratorie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Græsk
Nøgleord αντιστάτης, Ohm
Simuleringer Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium


Forfattere Sevasti Malamou
Skole / organisation Junior High School of Perdika Thesprotia
Dato for tilmelding 07-04-15
Dato for opdatering 07-04-15