Νόμος του Ohm


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Νόμος του Ohm
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Greek
คำสำคัญ αντιστάτης, Ohm
สถานการณ์จำลอง การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC),


ผู้เขียน Sevasti Malamou
อีเมลล์ติดต่อ smalamou@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Junior High School of Perdika Thesprotia
ส่งข้อมูลแล้ว 7/4/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 7/4/2015