Νόμος του Ohm


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Νόμος του Ohm
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Greek
खुणेचे शब्द αντιστάτης, Ohm
सादश्य (AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा


लेखक Sevasti Malamou
संपर्क ईमेल smalamou@gmail.com
शाळा/संस्था Junior High School of Perdika Thesprotia
दाखल दिनांक 4/7/15
आद्यवत 4/7/15