Νόμος του Ohm


Download alle bestanden zijn zipbestanden


Titel Νόμος του Ohm
Beschrijving
Onderwerp Fysica
Niveau Midden School
Type Labo
Duur 60 minuten
Antwoorden inbegrepen Neen
Taal Grieks
Sleutelwoorden αντιστάτης, Ohm
Simulatie(s) Het maken van schakelingen (Gelijk- en wisselspanning)


Auteur(s) Sevasti Malamou
Emailadres smalamou@gmail.com
School Junior High School of Perdika Thesprotia
Datum waarop ingediend 7-4-15
Datum waarop aangepast 7-4-15