Νόμος του Ohm


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Νόμος του Ohm
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Greek
Nøkkelord αντιστάτης, Ohm
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab


Forfattere Sevasti Malamou
E-post for kontakt smalamou@gmail.com
Skole / Organisasjon Junior High School of Perdika Thesprotia
Lastet opp 07.04.15
Oppdatert 07.04.15