Νόμος του Ohm


Download Vagy letöltheti az összes fájlt egyetetlen zip-fájlba tömörítve.


Cím Νόμος του Ohm
Leírás
Tárgy Fizika
Szint Középiskola alap
Típus Labor
Időigény 60 perc
Válaszokkal Nem
Nyelv görög
Kulcsszavak αντιστάτης, Ohm
Szimulációk Áramkörépítő


Szerző(k) Sevasti Malamou
Email smalamou@gmail.com
Iskola / Szervezet Junior High School of Perdika Thesprotia
Közreadás 2015.04.07.
Frissítés 2015.04.07.