Νόμος του Ohm


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Νόμος του Ohm
აღწერილობა
თემა ფიზიკა
დონე საშუალო სკოლა
ტიპი ლაბორატორია
ხანგრძლივობა 60 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Greek
საკვანძო სიტყვები αντιστάτης, Ohm
სიმულაციები წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია


ავტორები Sevasti Malamou
სკოლა / ორგანიზაცია Junior High School of Perdika Thesprotia
წარდგენილია 4/7/15
განახლებულია 4/7/15