Νόμος του Ohm


Download Sau puteţi descărca toate fişierele într-o singură arhivă.


Titlu Νόμος του Ohm
Descriere
Subiect Physics
Nivel Middle School
Tip Lab
Durata 60 minutes
Răspunsuri incluse No
Limbă Greek
Cuvinte cheie αντιστάτης, Ohm
Simularea Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab


Autori Sevasti Malamou
Şcoală / Organizaţie Junior High School of Perdika Thesprotia
Prima transmisie 07.04.2015
Ultima verificare 07.04.2015