Νόμος του Ohm


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Νόμος του Ohm
Opis
Subjekt Fizika
Nivo Middle School (Srednja škola)
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Grčki
Ključne riječi αντιστάτης, Ohm
Simulacije Komplet zа električnu struju (AC+DC), Virtual Lab


Autori: Sevasti Malamou
Kontakt e-mail smalamou@gmail.com
Škola / Organizacija Junior High School of Perdika Thesprotia
Poslato 4/7/15
Obnovljeno 4/7/15