Exploring Newtons' Second Law


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Exploring Newtons' Second Law
Beskrivelse Students use the sim to discover Newtons' Second Law (I hope)
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord Newtons, accelerationn, force, law, mass, second
Simuleringer Kræfter i 1 dimension


Forfattere Shaun Barton
Skole / organisation Belmont City College
Dato for tilmelding 01-04-13
Dato for opdatering 01-04-13