Exploring Newtons' Second Law


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Exploring Newtons' Second Law
Опис Students use the sim to discover Newtons' Second Law (I hope)
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Newtons, accelerationn, force, law, mass, second
Симулации Сила 1-D. II Њутнов закон


Автори Shaun Barton
Школо / Организација Belmont City College
Поставено 1.4.13
Обновено 1.4.13