Exploring Newtons' Second Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Newtons' Second Law
Beskrivelse Students use the sim to discover Newtons' Second Law (I hope)
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Newtons, accelerationn, force, law, mass, second
Simuleringer Forces in 1 Dimension


Forfattere Shaun Barton
Skole / Organisasjon Belmont City College
Lastet opp 01.04.13
Oppdatert 01.04.13