Exploring Newtons' Second Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Newtons' Second Law
Omtale Students use the sim to discover Newtons' Second Law (I hope)
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Newtons, accelerationn, force, law, mass, second
Simuleringar Forces in 1 Dimension


Forfattarar Shaun Barton
Skule / Organisasjon Belmont City College
Lasta opp 01.04.13
Oppdatert 01.04.13