Exploring Newtons' Second Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring Newtons' Second Law
Popis Students use the sim to discover Newtons' Second Law (I hope)
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Newtons, accelerationn, force, law, mass, second
Simulácia Sila-1d


Autor(i) Shaun Barton
Škola / Organizácia Belmont City College
Dátum odoslania 1.4.2013
Dátum aktualizácie 1.4.2013