čeština (Czech)

Dung dịch Acid-Base (HTML5) HTML Acidobazické roztoky (HTML5) Download Run now
Dung dịch Acid-Base Java Acidobazický roztok Download Run now
Phóng xạ Alpha Java Alfa rozklad Download Run now
Số học (HTML5) HTML Aritmetika (HTML5) Download Run now
Tương tác nguyên tử Java Atomická interakce Download Run now
Cân bằng (HTML5) HTML Rovnováha (HTML5) Download Run now
Cân bằng Java Rovnováha Download Run now
Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) HTML Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) Download Run now
Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Java Bilanční chemické rovnice Download Run now
Bong bóng và tĩnh điện Java Balonek a statická elektřina Download Run now
Bong bóng và Sự nổi Java Balóny a Archimedův zákon Download Run now
Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) HTML Balonek a statická elektřina (HTML5) Download Run now
Mạch điện Pin - Điện trở Java Obvod s baterií a rezistorem Download Run now
Hiệu thế của Pin. Java Napětí baterie Download Run now
Định luật Beer (HTML5) HTML Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiệm Định luật Beer Java Beerův zákon Download Run now
Khúc xạ ánh sáng (HTML5) HTML Lom světla (HTML5) Download Run now
Khúc xạ ánh sáng Java Lom světla Download Run now
Phóng xạ Beta Java Beta rozklad Download Run now
Quang phổ của thể đen (HTML5) HTML Spektrum černého tělesa (HTML5) Download Run now
Quang phổ của vật đen Flash Spektrum černého tělesa Download Run now
Tạo ra một phân số Java Sestav zlomek Download Run now
Tạo dựng một Phân tử Java Stavba molekuly Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) HTML Stavba atomu (HTML5) Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử Java Stavba atomu Download Run now
Sự nổi Flash Vztlak Download Run now
Calculus Grapher Flash calculus-grapher Download Run now
Tụ điện Java Deskový kondenzátor Download Run now
Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) HTML Laboratoř s kondenzátory (HTML5) Download Run now
Điện tích và điện trường (HTML5) HTML Náboje a pole (HTML5) Download Run now
Điện tích và điện trường Flash Náboj a pole Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Java Konstrukce obvodů Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Java Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Va chạm Flash Srážky Download Run now
Thị giác màu (HTML5) HTML Barevné vidění (HTML5) Download Run now
Quan sát màu sắc Java Barevné vidění Download Run now
Nồng độ (HTML5) HTML Koncentrace (HTML5) Download Run now
Nồng độ Java Látková koncentrace Download Run now
Độ dẫn điện Java vodivost Download Run now
Định luật Coulomb (HTML5) HTML Coulombův zákon (HTML5) Download Run now
Mật độ Flash Hustota Download Run now
Ẩm thực và Thể dục Java Stravování a cvičení Download Run now
Điện trường Java zobrazení elektrického pole Download Run now
Hockey điện Java Elektrický Hokej Download Run now
Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) HTML Formy energie a její přeměny (HTML5) Download Run now
Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Java Formy energie a její přeměny Download Run now
Công viên trượt ván. Java Energetický Skate Park Download Run now
Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) HTML Skatepark energie: základy (HTML5) Download Run now
Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Phương trình (HTML5) HTML Průzkumník rovnosti (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Java Faradayova elektromagnetická laboratoř Download Run now
Định luật Faraday (HTML5) HTML Faradayův zákon (HTML5) Download Run now
Định luật Faraday Flash Faradayův zákon Download Run now
Dòng và áp suất chất lỏng Java Tlak kapaliny a průtoku Download Run now
Các lực trên 1 trục tọa độ Java Síla na jedné přímce Download Run now
Lực và Chuyển động Java Síla a Pohyb Download Run now
Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) HTML Síly a pohyb: základy (HTML5) Download Run now
Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Java Síla a pohyb Download Run now
Phân số Java Hledání rovností - hra Download Run now
Phân số nhập môn Java Úvod do zlomků Download Run now
Ma sát (HTML5) HTML Tření (HTML5) Download Run now
Ma sát Flash Tření Download Run now
Hàm số (HTML5) HTML Tvůrce funkcí (HTML5) Download Run now
Tính chất của chất khí Java Vlastnosti plynu Download Run now
Máy phát điện Java Generator Download Run now
Quang hình Flash geometric-optics Download Run now
Đồ thị Hàm tuyến tính Java Kreslení přímky Download Run now
Lực hấp dẫn và quỹ đạo Java Gravitace a oběžná dráha Download Run now
Lực hấp dẫn (HTML5) HTML Gravitační laboratoř (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Java Gravitační laboratoř Download Run now
Hiệu ứng nhà kính Java Skleníkový efekt Download Run now
Định luật Hooke (HTML5) HTML Hookův zákon (HTML5) Download Run now
Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) HTML Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) Download Run now
Đồng vị và nguyên tử khối Java Izotopy a atomová hmotnost Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Džon Travoltáž (HTML5) Download Run now
Lasers Java Lasery Download Run now
Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) HTML Regrese metodou nejmenších čtverců (HTML5) Download Run now
Nguyệt xa Flash Lunární modul Download Run now
Nam châm và la bàn Java Magnet a kompas Download Run now
Nam châm và nam châm điện Java Magnety a elektromagnety Download Run now
Quả cân và lò xo Flash Závaží a pružiny Download Run now
Mê lộ Java Hra s bludištěm Download Run now
Các kênh trên màng tế bào Java Membránové Kanály Download Run now
Vi ba Java mikrovlny Download Run now
Nồng độ Mol (HTML5) HTML Molarita (HTML5) Download Run now
Nồng độ Mol Java Látková koncentrace Download Run now
Cực tính của phân tử (HTML5) HTML Molekulární polarita (HTML5) Download Run now
Sự Phân cực phân tử Java Molekulární polarita Download Run now
Phân tử và ánh sáng (HTML5) HTML Molekuly a světlo (HTML5) Download Run now
Phân tử và ánh sáng Java Molekuly a světlo Download Run now
Hình dạng phân tử (HTML5) HTML Tvary molekul (HTML5) Download Run now
Hình dạng phân tử Java Tvary molekul Download Run now
Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) HTML Tvary molekul: základy (HTML5) Download Run now
Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Java Tvary molekul: Základy Download Run now
Chuyển động trong mặt phẳng. Java Pohyb ve 2D Download Run now
Khách bộ hành Java Chodící panáček Download Run now
Thái Dương Hệ của tôi Flash Moje sluneční soustava Download Run now
Chọn lọc tự nhiên Java Přírodní výběr Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neuron Java neuron Download Run now
Sự phân hạch Java Štěpení jader Download Run now
Định luật Ohm (HTML5) HTML Ohmův zákon (HTML5) Download Run now
Định luật Ohm Flash Ohmův zákon Download Run now
Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Flash pendulum-lab Download Run now
Hiệu ứng Quang điện Java Fotoelektrický efekt Download Run now
Thang đo pH (HTML5) HTML pH stupnice (HTML5) Download Run now
Thang đo pH Java pH stupnice Download Run now
Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) HTML pH stupnice: základy (HTML5) Download Run now
Mảng kiến tạo Java Tektonika zemských desek Download Run now
Chuyển động của đạn tử Flash Pohyb střely Download Run now
Điện tích bức xạ Flash Vyzařující Náboj Download Run now
Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Java Radioaktivní datování hry Download Run now
Sóng Vô tuyến Java Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Download Run now
Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Java Rampa: Síla a Pohyb Download Run now
Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) HTML Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) Download Run now
Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Java Reaktanty, produkty a nezreagované Download Run now
Phản ứng và tốc độ phản ứng Java Reakce a ceny Download Run now
Điện trở của một dây dẫn (HTML5) HTML Odpor drátu (HTML5) Download Run now
Điện trở của một dây dẫn Flash Odpor v drátu Download Run now
Cộng hưởng Flash Resonance Download Run now
Phản ứng thuận nghịch Java Vratné reakce Download Run now
Chuyển động tròn của Bọ rùa Java Beruščin kolotoč Download Run now
Tán xạ Rutherford (HTML5) HTML Rutherfordův rozptyl (HTML5) Download Run now
Tán xạ Rutherford Java Rutherfordův rozptyl Download Run now
Mạch Bóng đèn Java obvod signálu Download Run now
Muối và độ hoà tan Java soli a rozpustnost Download Run now
Sóng âm Java zvuk Download Run now
Các trạng thái của vật chất Java Stavy hmoty Download Run now
Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Java Stavy hmoty: Základy Download Run now
Thí nghiệm Stern-Gerlach Flash Stern-Gerlach Experiment Download Run now
Dung dịch muối và đường Java Cukr a sůl řešení Download Run now
Mặt phẳng nghiêng Java Rampa Download Run now
Moment lực Java Moment síly Download Run now
Áp suất (HTML5) HTML Pod tlakem (HTML5) Download Run now
Áp suất Java Tlak kapalin Download Run now
Cộng Vector Flash Sčítání vektorů Download Run now
Giao thoa sóng Java Vlnová interference Download Run now
Sóng trên một sợi dây (HTML5) HTML Vlnění na vlákně (HTML5) Download Run now
Sóng trên một sợi dây Flash Vlnění na vlákně Download Run now

Các Mô phỏng chưa được dịch sang tiếng Czech

Có thể dịch các Mô phỏng còn lại bằng cách dùng Tiện ích dịch thuật của PhET.