čeština (cseh)

Sav-bázis oldatok (HTML5) HTML Acidobazické roztoky (HTML5) Download Run now
Sav-bázis oldatok Java Acidobazický roztok Download Run now
Alfa-bomlás Java Alfa rozklad Download Run now
Számtan (HTML5) HTML Aritmetika (HTML5) Download Run now
Atomi kölcsönhatások Java Atomická interakce Download Run now
Erőegyensúly (HTML5) HTML Rovnováha (HTML5) Download Run now
Erőegyensúly Java Rovnováha Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) HTML Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése Java Bilanční chemické rovnice Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság Java Balonek a statická elektřina Download Run now
Léggömbök és felhajtóerő Java Balóny a Archimedův zákon Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) HTML Balonek a statická elektřina (HTML5) Download Run now
Áramkör: telep & ellenállás Java Obvod s baterií a rezistorem Download Run now
Elemfeszültség Java Napětí baterie Download Run now
Lambert–Beer Labor (HTML5) HTML Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) Download Run now
Lambert–Beer-labor Java Beerův zákon Download Run now
Fénytörés (HTML5) HTML Lom světla (HTML5) Download Run now
Fénytörés Java Lom světla Download Run now
Béta-bomlás Java Beta rozklad Download Run now
- HTML Spektrum černého tělesa (HTML5) Download Run now
Hőmérsékleti sugárzás spektruma Flash Spektrum černého tělesa Download Run now
Törtépítő Java Sestav zlomek Download Run now
Molekulaépítő Java Stavba molekuly Download Run now
Atomépítés - játékkal (HTML5) HTML Stavba atomu (HTML5) Download Run now
Atomépítés - játékkal Java Stavba atomu Download Run now
Felhajtóerő Flash Vztlak Download Run now
Függvénytani rajzoló Flash calculus-grapher Download Run now
Kondenzátor kapacitása Java Deskový kondenzátor Download Run now
Kondenzátor Labor - alapok (HTML5) HTML Laboratoř s kondenzátory (HTML5) Download Run now
Ponttöltések erőtere és potenciálja (HTML5) HTML Náboje a pole (HTML5) Download Run now
Ponttöltések erőtere és potenciálja Flash Náboj a pole Download Run now
Áramkörépítő & tervező Java Konstrukce obvodů Download Run now
Áramkörépítő Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) Java Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Download Run now
Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Ütközések (légkorong) Flash Srážky Download Run now
Színlátás (HTML5) HTML Barevné vidění (HTML5) Download Run now
Színlátás Java Barevné vidění Download Run now
Koncentráció (HTML5) HTML Koncentrace (HTML5) Download Run now
Koncentráció Java Látková koncentrace Download Run now
Vezetőképesség Java vodivost Download Run now
Coulomb-törvény (HTML5) HTML Coulombův zákon (HTML5) Download Run now
Sűrűség Flash Hustota Download Run now
Táplálkozás és testmozgás Java Stravování a cvičení Download Run now
Töltésmozgás gumiszobában Java zobrazení elektrického pole Download Run now
Elektromos hoki Java Elektrický Hokej Download Run now
Energiafajták átalakítása (HTML5) HTML Formy energie a její přeměny (HTML5) Download Run now
Energiafajták átalakítása Java Formy energie a její přeměny Download Run now
Energia Gördeszkapark Java Energetický Skate Park Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) HTML Skatepark energie: základy (HTML5) Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Egyenlőségvizsgálat (HTML5) HTML Průzkumník rovnosti (HTML5) Download Run now
Faraday elektromágneses laboratóriuma Java Faradayova elektromagnetická laboratoř Download Run now
Faraday indukciós törvénye (HTML5) HTML Faradayův zákon (HTML5) Download Run now
Faraday indukciós törvénye Flash Faradayův zákon Download Run now
Folyadéknyomás & folyadékáramlás Java Tlak kapaliny a průtoku Download Run now
Erők 1 dimenzióban Java Síla na jedné přímce Download Run now
Erők és mozgás Java Síla a Pohyb Download Run now
Erők és mozgás - alapok (HTML5) HTML Síly a pohyb: základy (HTML5) Download Run now
Erők és mozgás - alapok Java Síla a pohyb Download Run now
Törtfejtő fejtörő Java Hledání rovností - hra Download Run now
Törtelőkészítő (törtek - alapok) Java Úvod do zlomků Download Run now
Súrlódás (HTML5) HTML Tření (HTML5) Download Run now
Súrlódás Flash Tření Download Run now
Függvényépítő (HTML5) HTML Tvůrce funkcí (HTML5) Download Run now
- HTML Vlastnosti plynu (HTML5) Download Run now
Gáztulajdonságok Java Vlastnosti plynu Download Run now
Generátor Java Generator Download Run now
Optika: gyűjtőlencse Flash geometric-optics Download Run now
Egyenesek ábrázolása Java Kreslení přímky Download Run now
Tömegvonzás és keringési pályák Java Gravitace a oběžná dráha Download Run now
Tömegvonzás Labor (HTML5) HTML Gravitační laboratoř (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás Java Gravitační laboratoř Download Run now
Üvegházhatás Java Skleníkový efekt Download Run now
Hooke-törvény (HTML5) HTML Hookův zákon (HTML5) Download Run now
Atomtömeg és izotópok (HTML5) HTML Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) Download Run now
Izotópok és atomtömeg Java Izotopy a atomová hmotnost Download Run now
John T.R.A. Volta (HTML5) HTML Džon Travoltáž (HTML5) Download Run now
Lézerek Java Lasery Download Run now
Legkisebb négyzetek módszere (HTML5) HTML Regrese metodou nejmenších čtverců (HTML5) Download Run now
Holdraszállás (játék) Flash Lunární modul Download Run now
Mágnesrúd és tájoló Java Magnet a kompas Download Run now
Mágnesrúd és elektromágnes Java Magnety a elektromagnety Download Run now
Rugólabor Flash Závaží a pružiny Download Run now
Labirintus játék Java Hra s bludištěm Download Run now
Membráncsatornák Java Membránové Kanály Download Run now
Mikrohullámok Java mikrovlny Download Run now
Molaritás (HTML5) HTML Molarita (HTML5) Download Run now
Molaritás Java Látková koncentrace Download Run now
Molekulák polaritása (HTML5) HTML Molekulární polarita (HTML5) Download Run now
Molekulák polaritása Java Molekulární polarita Download Run now
Molekulák és a fény (HTML5) HTML Molekuly a světlo (HTML5) Download Run now
Molekulák és a fény Java Molekuly a světlo Download Run now
Molekulaalakok (HTML5) HTML Tvary molekul (HTML5) Download Run now
Molekulaalakok Java Tvary molekul Download Run now
Molekulaalakok - alapok (HTML5) HTML Tvary molekul: základy (HTML5) Download Run now
Molekulaalakok - alapok Java Tvary molekul: Základy Download Run now
Mozgás 2 dimenzióban Java Pohyb ve 2D Download Run now
Mozgó ember Java Chodící panáček Download Run now
Az én naprendszerem Flash Moje sluneční soustava Download Run now
Természetes kiválasztódás Java Přírodní výběr Download Run now
Neuron működése (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neuron működése Java neuron Download Run now
Maghasadás Java Štěpení jader Download Run now
Ohm-törvény (HTML5) HTML Ohmův zákon (HTML5) Download Run now
Ohm-törvény Flash Ohmův zákon Download Run now
Ingalabor Flash pendulum-lab Download Run now
Fotoeffektus Java Fotoelektrický efekt Download Run now
pH skála (HTML5) HTML pH stupnice (HTML5) Download Run now
pH-skála Java pH stupnice Download Run now
pH-skála - alapok (HTML5) HTML pH stupnice: základy (HTML5) Download Run now
Lemeztektonika Java Tektonika zemských desek Download Run now
Ágyúgolyó futam Flash Pohyb střely Download Run now
Sugárzó töltés Flash Vyzařující Náboj Download Run now
Radiometrikus kormeghatározás Java Radioaktivní datování hry Download Run now
Rádióhullámok Java Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Download Run now
Lejtő: erők és mozgás Java Rampa: Síla a Pohyb Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) HTML Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok Java Reaktanty, produkty a nezreagované Download Run now
Reakciók: sebesség & egyensúly Java Reakce a ceny Download Run now
Vezeték ellenállása (HTML5) HTML Odpor drátu (HTML5) Download Run now
Vezeték ellenállása Flash Odpor v drátu Download Run now
Rezonancia Flash Resonance Download Run now
Egyensúlyi reakció "gázmodellje" Java Vratné reakce Download Run now
Fordulj egyet, Katica! Java Beruščin kolotoč Download Run now
Rutherford-szórás (HTML5) HTML Rutherfordův rozptyl (HTML5) Download Run now
Rutherford-szórás Java Rutherfordův rozptyl Download Run now
Elektromos jel vezetékben Java obvod signálu Download Run now
Sók és oldhatóság Java soli a rozpustnost Download Run now
Hang Java zvuk Download Run now
Halmazállapotok Java Stavy hmoty Download Run now
Halmazállapotok - alapok Java Stavy hmoty: Základy Download Run now
Iránykvantálás (Stern-Gerlach) Flash Stern-Gerlach Experiment Download Run now
Cukor- és sóoldatok Java Cukr a sůl řešení Download Run now
A lejtő Java Rampa Download Run now
Forgatónyomaték Java Moment síly Download Run now
Nyomás alatt (HTML5) HTML Pod tlakem (HTML5) Download Run now
Nyomás alatt Java Tlak kapalin Download Run now
Vektorösszeadás Flash Sčítání vektorů Download Run now
Hullámok interferenciája (HTML5) HTML Interference vln (HTML5) Download Run now
Hullámok interferenciája Java Vlnová interference Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) HTML Vlnění na vlákně (HTML5) Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér Flash Vlnění na vlákně Download Run now

A következő szimulációkat még nem fordították le cseh nyelvre

A fenti szimulációkat a PhET fordítói eszközével fordíthatjuk le.