čeština (Czech)

Disolucións Ácido-Base (HTML5) HTML Acidobazické roztoky (HTML5) Download Run now
Disolucións Ácido-Base Java Acidobazický roztok Download Run now
Decaemento Alfa Java Alfa rozklad Download Run now
- HTML Aritmetika (HTML5) Download Run now
Interaccións atómicas Java Atomická interakce Download Run now
Lei de Equilibrio (HTML5) HTML Rovnováha (HTML5) Download Run now
Lei de Equilibrio Java Rovnováha Download Run now
Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) HTML Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) Download Run now
Axustando Ecuacións Químicas Java Bilanční chemické rovnice Download Run now
Globos e Electicidade Estática Java Balonek a statická elektřina Download Run now
Balóns e Flotabilidade Java Balóny a Archimedův zákon Download Run now
Globos e Electicidade Estática (HTML5) HTML Balonek a statická elektřina (HTML5) Download Run now
Circuito con Pila_Resistor Java Obvod s baterií a rezistorem Download Run now
Battery Voltage Java Napětí baterie Download Run now
Lab Lei de Beer (HTML5) HTML Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Beer Java Beerův zákon Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Lom světla (HTML5) Download Run now
Curvando a luz Java Lom světla Download Run now
Decaemento Beta Java Beta rozklad Download Run now
- HTML Spektrum černého tělesa (HTML5) Download Run now
Espectro do Corpo Negro Flash Spektrum černého tělesa Download Run now
- Java Sestav zlomek Download Run now
Constrúe unha molécula Java Stavba molekuly Download Run now
Constrúe un átomo (HTML5) HTML Stavba atomu (HTML5) Download Run now
Constrúe un átomo Java Stavba atomu Download Run now
Flotabilidade Flash Vztlak Download Run now
- Flash calculus-grapher Download Run now
Condensador Lab Java Deskový kondenzátor Download Run now
- HTML Laboratoř s kondenzátory (HTML5) Download Run now
- HTML Náboje a pole (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos Flash Náboj a pole Download Run now
Construción Circuito (AC+DC) Java Konstrukce obvodů Download Run now
Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Construción Circuito (DC) Java Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Download Run now
Construción Circuito (DC) Virtual Lab Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Colisión Lab Flash Srážky Download Run now
Visión Color (HTML5) HTML Barevné vidění (HTML5) Download Run now
Visión Color Java Barevné vidění Download Run now
- HTML Koncentrace (HTML5) Download Run now
Concentración Java Látková koncentrace Download Run now
Conductividade Java vodivost Download Run now
- HTML Coulombův zákon (HTML5) Download Run now
Densidade Flash Hustota Download Run now
- Java Stravování a cvičení Download Run now
- Java zobrazení elektrického pole Download Run now
Hóckey nun Campo Eléctrico Java Elektrický Hokej Download Run now
- HTML Formy energie a její přeměny (HTML5) Download Run now
- Java Formy energie a její přeměny Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe Java Energetický Skate Park Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) HTML Skatepark energie: základy (HTML5) Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe: inicio Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
- HTML Průzkumník rovnosti (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Faraday Java Faradayova elektromagnetická laboratoř Download Run now
- HTML Faradayův zákon (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash Faradayův zákon Download Run now
Fluxo e Presión do fluído Java Tlak kapaliny a průtoku Download Run now
Forzas en 1 Dimensión Java Síla na jedné přímce Download Run now
Forzas e movemento Java Síla a Pohyb Download Run now
Forzase movemento: Inicial (HTML5) HTML Síly a pohyb: základy (HTML5) Download Run now
Forzase movemento: Inicial Java Síla a pohyb Download Run now
- Java Hledání rovností - hra Download Run now
- Java Úvod do zlomků Download Run now
Friction (HTML5) HTML Tření (HTML5) Download Run now
friction Flash Tření Download Run now
- HTML Tvůrce funkcí (HTML5) Download Run now
- HTML Vlastnosti plynu (HTML5) Download Run now
Propiedades do Gas Java Vlastnosti plynu Download Run now
Xerador Java Generator Download Run now
Óptica Xeométrica Flash geometric-optics Download Run now
- Java Kreslení přímky Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Gravitace a oběžná dráha Download Run now
Gravidade Lab (HTML5) HTML Gravitační laboratoř (HTML5) Download Run now
Gravidade Lab Java Gravitační laboratoř Download Run now
Efecto Invernadoiro Java Skleníkový efekt Download Run now
- HTML Hookův zákon (HTML5) Download Run now
- HTML Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) Download Run now
Isótopos e Masa atómica Java Izotopy a atomová hmotnost Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Džon Travoltáž (HTML5) Download Run now
Láseres Java Lasery Download Run now
- HTML Regrese metodou nejmenších čtverců (HTML5) Download Run now
Alunizador Flash Lunární modul Download Run now
Imán e Compás Java Magnet a kompas Download Run now
Imáns e electroimáns Java Magnety a elektromagnety Download Run now
Masas e Resortes Flash Závaží a pružiny Download Run now
Xogo do Labirinto Java Hra s bludištěm Download Run now
- Java Membránové Kanály Download Run now
Microondas Java mikrovlny Download Run now
Molaridade (HTML5) HTML Molarita (HTML5) Download Run now
Molaridade Java Látková koncentrace Download Run now
Polaridade da molécula (HTML5) HTML Molekulární polarita (HTML5) Download Run now
Polaridade da molécula Java Molekulární polarita Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Molekuly a světlo (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Molekuly a světlo Download Run now
Formas Moleculares (HTML5) HTML Tvary molekul (HTML5) Download Run now
Formas Moleculares Java Tvary molekul Download Run now
- HTML Tvary molekul: základy (HTML5) Download Run now
Formas Moleculares Java Tvary molekul: Základy Download Run now
Movemento en 2D Java Pohyb ve 2D Download Run now
O camiñante Java Chodící panáček Download Run now
O meu sistema solar Flash Moje sluneční soustava Download Run now
- Java Přírodní výběr Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java neuron Download Run now
Fisión Nuclear Java Štěpení jader Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Ohmův zákon (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash Ohmův zákon Download Run now
Péndulo Lab Flash pendulum-lab Download Run now
Efecto Fotoeléctrico Java Fotoelektrický efekt Download Run now
Escala pH (HTML5) HTML pH stupnice (HTML5) Download Run now
Escala pH Java pH stupnice Download Run now
- HTML pH stupnice: základy (HTML5) Download Run now
- Java Tektonika zemských desek Download Run now
Movemento de Proxectís Flash Pohyb střely Download Run now
- Flash Vyzařující Náboj Download Run now
Xogo de Datación Radiactiva Java Radioaktivní datování hry Download Run now
Ondas de Radio & Campos EM Java Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Download Run now
Plano Inclinado: Forzas e movemento Java Rampa: Síla a Pohyb Download Run now
Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) HTML Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos e Sobrantes Java Reaktanty, produkty a nezreagované Download Run now
Reaccións e Rtos Java Reakce a ceny Download Run now
Resistencia nun fío (HTML5) HTML Odpor drátu (HTML5) Download Run now
Resistencia nun fío Flash Odpor v drátu Download Run now
- Flash Resonance Download Run now
Reacción reversible Java Vratné reakce Download Run now
Revolución xoaniña Java Beruščin kolotoč Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Rutherfordův rozptyl (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java Rutherfordův rozptyl Download Run now
Circuito Java obvod signálu Download Run now
Sales e Solubilidade Java soli a rozpustnost Download Run now
Son Java zvuk Download Run now
Estados da materia Java Stavy hmoty Download Run now
Estados da materia: Básicos Java Stavy hmoty: Základy Download Run now
Experimento Stern-Gerlach Flash Stern-Gerlach Experiment Download Run now
Solucións de Azucre e Sal Java Cukr a sůl řešení Download Run now
O Plano inclinado Java Rampa Download Run now
Torque Java Moment síly Download Run now
Baixo presión (HTML5) HTML Pod tlakem (HTML5) Download Run now
Baixo presión Java Tlak kapalin Download Run now
Suma de vectores Flash Sčítání vektorů Download Run now
- HTML Interference vln (HTML5) Download Run now
Interferencia de ondas Java Vlnová interference Download Run now
Onda nunha corda (HTML5) HTML Vlnění na vlákně (HTML5) Download Run now
Onda nunha corda Flash Vlnění na vlákně Download Run now

Simulacións aínda non traducidas Czech

As simulacións restantes poden ser traducidas usanda a PhET Translation Utility.