Tibetan (Tibetan)

Dung dịch Acid-Base (HTML5) HTML སྐྱུར་རྫས་དང་ཚྭ་འགྱུར་གྱི་ཞུན་ཁུ། (HTML5) Download Run now
Số học (HTML5) HTML ཨང་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག (HTML5) Download Run now
Cân bằng (HTML5) HTML ལྗིད་སྙོམ་བཟོ་བ། (HTML5) Download Run now
Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) HTML སྒང་ཕུག་དང་སོར་གནས་གློག (HTML5) Download Run now
Khúc xạ ánh sáng (HTML5) HTML འོད་འཁྱོག་པ། (HTML5) Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) HTML རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་བཟོས། (HTML5) Download Run now
Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) HTML འཁྱགས་ཤུད་ནུས་པའི་སྐྱེད་ཚལ། རྨང་གཞི། (HTML5) Download Run now
Định luật Faraday (HTML5) HTML ཕ༹རདཡའི་བརྟན་ཁྲིམས། (HTML5) Download Run now
Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) HTML ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ། (HTML5) Download Run now
Phân số (HTML5) HTML གྲངས་ཆ་སྙོམ་སྒྲིག (HTML5) Download Run now
Ma sát (HTML5) HTML བརྡར་ཤུགས། (HTML5) Download Run now
Lực hấp dẫn (HTML5) HTML འཐེན་ཤུགས་བརྟག་དཔྱད་ཁང། (HTML5) Download Run now
Định luật Hooke (HTML5) HTML ཧོཨོཀེས་གཏན་ཁྲིམས། (HTML5) Download Run now
Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) HTML གནས་མཉམ་ཁམས་རྫས་དང་གདོས་ཚད། (HTML5) Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML ཇོཧན་ བག་ཉལ་གློག་ཤུགས། (HTML5) Download Run now
Phân tử và ánh sáng (HTML5) HTML འདུས་རྡུལ་དང་འོད། (HTML5) Download Run now
Định luật Ohm (HTML5) HTML ཨོམ་གྱི་གརྟན་ཁྲིམས། (HTML5) Download Run now
Điện trở của một dây dẫn (HTML5) HTML གློག་སྐུད་ནང་གི་གློག་འགོག (HTML5) Download Run now
Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) HTML བེམ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་འབབ། ༼རྨང་གཞི།༽ (HTML5) Download Run now
Sóng trên một sợi dây (HTML5) HTML སྐུད་པ་ཞིག་གི་རླབས། (HTML5) Download Run now

Các Mô phỏng chưa được dịch sang tiếng Tibetan

Có thể dịch các Mô phỏng còn lại bằng cách dùng Tiện ích dịch thuật của PhET.