Tibetan (Tibetan)

Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) HTML སྐྱུར་རྫས་དང་ཚྭ་འགྱུར་གྱི་ཞུན་ཁུ། (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML ཨང་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག (HTML5) Download Run now
Vyvažovanie (HTML5) HTML ལྗིད་སྙོམ་བཟོ་བ། (HTML5) Download Run now
Balón a elektrostatika (HTML5) HTML སྒང་ཕུག་དང་སོར་གནས་གློག (HTML5) Download Run now
Lom svetla (HTML5) HTML འོད་འཁྱོག་པ། (HTML5) Download Run now
Stavba atómu (HTML5) HTML རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་བཟོས། (HTML5) Download Run now
Energia v skejt parku: základy (HTML5) HTML འཁྱགས་ཤུད་ནུས་པའི་སྐྱེད་ཚལ། རྨང་གཞི། (HTML5) Download Run now
Faradayov zákon (HTML5) HTML ཕ༹རདཡའི་བརྟན་ཁྲིམས། (HTML5) Download Run now
Sila a pohyb: základy (HTML5) HTML ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ། (HTML5) Download Run now
Porovnanie zlomkov (HTML5) HTML གྲངས་ཆ་སྙོམ་སྒྲིག (HTML5) Download Run now
Trenie (HTML5) HTML བརྡར་ཤུགས། (HTML5) Download Run now
Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) HTML འཐེན་ཤུགས་བརྟག་དཔྱད་ཁང། (HTML5) Download Run now
Hookov zákon (HTML5) HTML ཧོཨོཀེས་གཏན་ཁྲིམས། (HTML5) Download Run now
Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5) HTML གནས་མཉམ་ཁམས་རྫས་དང་གདོས་ཚད། (HTML5) Download Run now
John Tra-volt (HTML5) HTML ཇོཧན་ བག་ཉལ་གློག་ཤུགས། (HTML5) Download Run now
Molekuly a žiarenie (HTML5) HTML འདུས་རྡུལ་དང་འོད། (HTML5) Download Run now
Ohmov zákon (HTML5) HTML ཨོམ་གྱི་གརྟན་ཁྲིམས། (HTML5) Download Run now
Elektrický odpor vodiča (HTML5) HTML གློག་སྐུད་ནང་གི་གློག་འགོག (HTML5) Download Run now
Skupenstvo látky: základy (HTML5) HTML བེམ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་འབབ། ༼རྨང་གཞི།༽ (HTML5) Download Run now
Vlnenie v rade bodov (HTML5) HTML སྐུད་པ་ཞིག་གི་རླབས། (HTML5) Download Run now

Simulácie, ktoré momentálne nie sú preložené do Tibetan

Zostávajúce simulácie môžu byť preložené použitím PhET prekladacieho nástroja.