Tibetan (Tibetan)

Acidobazické roztoky (HTML5) HTML སྐྱུར་རྫས་དང་ཚྭ་འགྱུར་གྱི་ཞུན་ཁུ། (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML ཨང་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག (HTML5) Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML ལྗིད་སྙོམ་བཟོ་བ། (HTML5) Download Run now
Balonek a statická elektřina (HTML5) HTML སྒང་ཕུག་དང་སོར་གནས་གློག (HTML5) Download Run now
Lom světla (HTML5) HTML འོད་འཁྱོག་པ། (HTML5) Download Run now
Stavba atomu (HTML5) HTML རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་བཟོས། (HTML5) Download Run now
Skatepark energie: základy (HTML5) HTML འཁྱགས་ཤུད་ནུས་པའི་སྐྱེད་ཚལ། རྨང་གཞི། (HTML5) Download Run now
Faradayův zákon (HTML5) HTML ཕ༹རདཡའི་བརྟན་ཁྲིམས། (HTML5) Download Run now
Síly a pohyb: základy (HTML5) HTML ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ། (HTML5) Download Run now
- HTML གྲངས་ཆ་སྙོམ་སྒྲིག (HTML5) Download Run now
Tření (HTML5) HTML བརྡར་ཤུགས། (HTML5) Download Run now
Gravitační laboratoř (HTML5) HTML འཐེན་ཤུགས་བརྟག་དཔྱད་ཁང། (HTML5) Download Run now
Hookův zákon (HTML5) HTML ཧོཨོཀེས་གཏན་ཁྲིམས། (HTML5) Download Run now
Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) HTML གནས་མཉམ་ཁམས་རྫས་དང་གདོས་ཚད། (HTML5) Download Run now
Džon Travoltáž (HTML5) HTML ཇོཧན་ བག་ཉལ་གློག་ཤུགས། (HTML5) Download Run now
Molekuly a světlo (HTML5) HTML འདུས་རྡུལ་དང་འོད། (HTML5) Download Run now
Ohmův zákon (HTML5) HTML ཨོམ་གྱི་གརྟན་ཁྲིམས། (HTML5) Download Run now
Odpor drátu (HTML5) HTML གློག་སྐུད་ནང་གི་གློག་འགོག (HTML5) Download Run now
- HTML བེམ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་འབབ། ༼རྨང་གཞི།༽ (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML སྐུད་པ་ཞིག་གི་རླབས། (HTML5) Download Run now

Simulace dosud nepřeložené do Tibetan

Zbývající simulace mohou být přeloženy pomocí PhET Translation Utility.