Ionic Bonding


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Ionic Bonding
Mô tả This activity shows how to create simple ionic bonds.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bonding, ionic bonding
Mô phỏng Tạo dựng nguyên tử (HTML5)


Tác giả Shanna Bozeman
Trường / Tổ chức WCSD
Ngày đăng ký 20/09/2022
Ngày cập nhật 26/09/2022