Ionic Bonding


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel Ionic Bonding
Beskrivelse This activity shows how to create simple ionic bonds.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Annet, Guided Activity, Lekser, Remote Learning
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord bonding, ionic bonding
Simuleringer Bygg et atom (HTML5)


Forfattere Shanna Bozeman
Skole / Organisasjon WCSD
Lastet opp 20.09.22
Oppdatert 26.09.22