Energy Transformations


Chúng tôi đã hợp tác với PocketLab để cho phép người dùng tải lên các file Notebook. Notebook cho bạn khả năng tích hợp các bản sao sống động của một sim vào một hoạt động!Tựa đề Energy Transformations
Mô tả This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. In this lesson students will design and build an energy transformation systems. A wide variety of energy inputs and outputs are available.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation, energy, heat, notebook, pocketlab, transformations
Mô phỏng Năng lượng: các dạng và sự chuyển hoá (HTML5), Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả PocketLab
Trường / Tổ chức PocketLab
Ngày đăng ký 14/04/2022
Ngày cập nhật 14/04/2022