Energy Transformations


We've collaborated with PocketLab to allow users to upload Notebook files. Notebooks allow you to integrate live copies of a sim into an activity!Názov Energy Transformations
Popis This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. In this lesson students will design and build an energy transformation systems. A wide variety of energy inputs and outputs are available.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová conservation, energy, heat, notebook, pocketlab, transformations
Simulácia Formy a premeny energie (HTML5), Formy energie a jej premeny


Autor(i) PocketLab
Škola / Organizácia PocketLab
Dátum odoslania 14.4.2022
Dátum aktualizácie 14.4.2022