PRACTICAS DE SIMULACIONES


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PRACTICAS DE SIMULACIONES
Mô tả REALIZAR SIMULACIONES EN PHET
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Advanced
Loại Học từ xa
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá PHET
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng, Lực và chuyển động: Những điều cơ bản, Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả FANNY MORI
Trường / Tổ chức UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN AMRCOS
Ngày đăng ký 16/07/2021
Ngày cập nhật 16/07/2021