Conservación de jitomate… y energía.


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Conservación de jitomate… y energía.
Mô tả En esta actividad práctica los alumnos aplicarán conceptos básicos de la termodinámica y el equilibrio térmico, para elaborar un producto que se conserva mediante un tratamiento térmico.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Guided Activity
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Calor, conservación de la energía., equiibrio, temperatura
Mô phỏng Năng lượng: các dạng và sự chuyển hoá (HTML5)


Tác giả Oscar Ocampo y Bernabé Meléndez.
Trường / Tổ chức Universidad Nacional Autónoma de México
Ngày đăng ký 08/06/2021
Ngày cập nhật 08/06/2021