Projectile motion experiment


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile motion experiment
Mô tả Projectile motion experiment
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile motion experiment
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả jawaher bin hammad
Trường / Tổ chức University of sharjah
Ngày đăng ký 28/11/2020
Ngày cập nhật 02/12/2020