Projectile motion experiment


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Projectile motion experiment
वर्णन Projectile motion experiment
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Projectile motion experiment
सादश्य Projectile Motion (HTML5)


लेखक jawaher bin hammad
शाळा/संस्था University of sharjah
दाखल दिनांक 11/28/20
आद्यवत 12/2/20