Projectile


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile
Mô tả questions that include the time of flight and can solve them to find the missing requirements
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá distance, height, range, time of flight
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Aisha Alhammadi
Email liên lạc u20100285@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 22/11/2020
Ngày cập nhật 22/11/2020