Projectile


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile
Omtale questions that include the time of flight and can solve them to find the missing requirements
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord distance, height, range, time of flight
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar Aisha Alhammadi
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 22.11.20
Oppdatert 22.11.20