RC Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề RC Circuits
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Time constant, charging and discharging capacitor
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Inna Karelefsky
Trường / Tổ chức CCAC
Ngày đăng ký 15/06/2020
Ngày cập nhật 15/06/2020