RC Circuits


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان RC Circuits
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع Remote Learning، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Time constant، charging and discharging capacitor
شبیه سازی ها (AC+DC) کیت ساخت مدار، (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار


نویسنده Inna Karelefsky
مدرسه / سازمان CCAC
ارسال شده 6/15/20
بروزرسانی شده 6/15/20