Função Quadrática aplicada ao OA "Gráfico de Quadráticas"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Função Quadrática aplicada ao OA "Gráfico de Quadráticas"
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá função quadrática; objeto de aprendizagem
Mô phỏng Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5)


Tác giả Renata Passos Machado Vieira e Francisco Regis Vieira Alves
Email liên lạc re.passosm@gmail.com
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 26/09/2019
Ngày cập nhật 26/09/2019