Atividades sobre os Modelos Atômicos


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atividades sobre os Modelos Atômicos
Mô tả Essa atividade visa corroborar com a prática docente para uma efetiva aprendizagem sobre os Modelos Atômicos, sobretudo ao Modelo de Rutherford - Bohr.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS
Loại Khác
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Modelos Atômicos - Rutherford - Teorias
Mô phỏng Tán xạ Rutherford


Tác giả Gabriela Clemente Brito Saldanha e Ana Karine Portela Vasconcelos
Email liên lạc gabrielabsaldanha@gmail.com
Trường / Tổ chức Gabriela Clemente Brito Saldanha e Ana Karine Portela Vasconcelos
Ngày đăng ký 28/08/2019
Ngày cập nhật 28/08/2019