Atividades sobre os Modelos Atômicos


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atividades sobre os Modelos Atômicos
คำบรรยาย Essa atividade visa corroborar com a prática docente para uma efetiva aprendizagem sobre os Modelos Atômicos, sobretudo ao Modelo de Rutherford - Bohr.
วิชา เคมี
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท อื่นๆ
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Modelos Atômicos - Rutherford - Teorias
สถานการณ์จำลอง การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด


ผู้เขียน Gabriela Clemente Brito Saldanha e Ana Karine Portela Vasconcelos
อีเมลล์ติดต่อ gabrielabsaldanha@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Gabriela Clemente Brito Saldanha e Ana Karine Portela Vasconcelos
ส่งข้อมูลแล้ว 28/8/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 28/8/2019