UNIDAD3 S15 L4 Descomposición de la luz


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề UNIDAD3 S15 L4 Descomposición de la luz
Mô tả Mediante esta actividad se espera que los alumnos experimenten con las características de los rayos de luz , composición y descomposición de la misma.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá LUZ Y OPTICA, NEWTON
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Thị giác màu (HTML5)


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Email liên lạc fcocruz@hotmail.com
Trường / Tổ chức SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 12/05/2019
Ngày cập nhật 13/11/2020