UNIDAD3 S15 L1 Oersted


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề UNIDAD3 S15 L1 Oersted
Mô tả Esta actividad está diseñada para reproducir el experimento de Oersted que fue la base del electromagnetismo.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá ELECTROIMAN OERSTED
Mô phỏng Nam châm và nam châm điện


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Trường / Tổ chức SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 26/04/2019
Ngày cập nhật 13/11/2020