Taller y laboratorio capacitores


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Taller y laboratorio capacitores
Mô tả Se proponen ejercicios y práctica virtual
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Capacitores
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả Raúl Eduardo Cruz Garzón
Email liên lạc recruzg@unal.edu.co
Trường / Tổ chức Corporación Universitaria Minutod e Dioas
Ngày đăng ký 22/04/2019
Ngày cập nhật 22/04/2019