Taller y laboratorio capacitores


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Taller y laboratorio capacitores
वर्णन Se proponen ejercicios y práctica virtual
विषय गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द Capacitores
सादश्य कपॅसिटर प्रयोगशाळा


लेखक Raúl Eduardo Cruz Garzón
संपर्क ईमेल recruzg@unal.edu.co
शाळा/संस्था Corporación Universitaria Minutod e Dioas
दाखल दिनांक 4/22/19
आद्यवत 4/22/19