Óptica Geométrica no "Geometric Optics"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Óptica Geométrica no "Geometric Optics"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo conceitos de Óptica Geométrica utilizando o OA "Geometric Optics"
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá óptica, lentes, refração
Mô phỏng Quang hình


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 02/10/2018
Ngày cập nhật 02/10/2018