Óptica Geométrica no "Geometric Optics"


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Óptica Geométrica no "Geometric Optics"
คำบรรยาย Plano de aula e atividades envolvendo conceitos de Óptica Geométrica utilizando o OA "Geometric Optics"
วิชา ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก, อื่นๆ
ระดับ อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ óptica, lentes, refração
สถานการณ์จำลอง ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
อีเมลล์ติดต่อ arturecoba@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 2/10/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/10/2018