Lei Geral dos Gases no "States of Matter: Basics (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Lei Geral dos Gases no "States of Matter: Basics (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo a Lei Geral dos Gases utilizando o OA "States of Matter: Basics (HTML5)"
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ Khác, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Brazilian Portuguese
Từ khoá gases, pressão, temperatura, volume
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 19/09/2018
Ngày cập nhật 19/09/2018