Lei Geral dos Gases no "States of Matter: Basics (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lei Geral dos Gases no "States of Matter: Basics (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo a Lei Geral dos Gases utilizando o OA "States of Matter: Basics (HTML5)"
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá gases, pressão, temperatura, volume
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 19/09/2018
Ngày cập nhật 19/09/2018