Lei Geral dos Gases no "States of Matter: Basics (HTML5)"


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lei Geral dos Gases no "States of Matter: Basics (HTML5)"
वर्णन Plano de aula e atividades envolvendo a Lei Geral dos Gases utilizando o OA "States of Matter: Basics (HTML5)"
विषय इतर, गणित, भू विज्ञान, भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, इतर, गृहपाठ
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द gases, pressão, temperatura, volume
सादश्य पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक) (HTML5)


लेखक Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
शाळा/संस्था Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
दाखल दिनांक 9/19/18
आद्यवत 9/19/18