sperimenta e rispondi


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề sperimenta e rispondi
Mô tả la tabella proposta guida lo studente all'autoapprendimento attraverso la sperimentazione secondo il modello IBL. (attività del Modulo EPICT "Simulazioni")
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá Kirchhoff, Ohm, autoapprendimento, circuito, misura corrente, misura tensione, tabella
Mô phỏng Mạch điện Pin - Điện trở, Hiệu thế của Pin., Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Ẩm thực và Thể dục, Điện trở (HTML5), Mạch Bóng đèn


Tác giả giuliana lo giudice
Trường / Tổ chức liceo Statale Giorgione
Ngày đăng ký 13/09/2018
Ngày cập nhật 13/09/2018