1ª Lei de Ohm no "Ohm's Law (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 1ª Lei de Ohm no "Ohm's Law (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividade que envolve as relações que existem na 1ª Lei de Ohm
Chủ đề Khoa học về trái đất, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Khác
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá 1ª Lei de Ohm, Eletricidade, Resistência
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 04/09/2018
Ngày cập nhật 04/09/2018